ที่อยู่ : B24 อาคารศรีวรจักร ถนน หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ้าย 10100

โทรศัพท์ : 02-2222437

แฟกซ์ : -

มือถือ : 0832948484, 0849100090, 0875518222

E-Mail : dd_pom88@hotmail.com